Atelier HartenWeb
Postbus 228
1860 AE Bergen
The Netherlands

Telefoon:  
+31(0)72 - 58 18 468

E-mail: support@zilverenbedels.nl
IBAN:  NL96 INGB 0005 323 10 
BIC-code:   INGBNL2A

Logo ING Bank
 

foto gerard

back
Atelier Gerard Hartzuiker ( zilverenbedels.nl ) behoudt zich alle auteursrechten op de gehele inhoud van deze website voor, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen, tenzij anders vermeld.

Niets van wat voorkomt op onze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke aanvraag en een schriftelijke uitdrukkelijke goedkeuring van Gerard Hartzuiker.

Het meervoudige en/of gebruiken van de foto's, tekeningen, en lijsten en andere zaken die hieronder vallen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring is derhalve niet toegestaan.

drielingDe modellen in de webwinkel zijn niet op ware grootte afgebeeld.

Goud, zilver, glans en licht kunnen nooit de realiteit nabootsen op uw monitor.

Voor alle modellen geldt een voorbehoud op tikfouten, prijswijziging, modelverwijzing en kleurafwijkingen.

Alles wat u bij ons atelier bestelt, krijgt u 15 dagen lang vrijblijvend op zicht, tenzij erbij een artikel uitdrukkelijk iets anders staat vermeld. Na de zichttermijn is de koop automatisch gesloten. U besluit dus pas om te kopen als u tevreden bent met het sieraad. Zo zeker als het maar kan.

Wilt u iets binnen de zichttermijn terugsturen, dan stelt u ons daarvan telefonisch van op de hoogte. Na ontvangst van het artikel in originele staat ontvangt u zo spoedig als mogelijk is  in ieder geval binnen 5 dagen het door u betaalde bedrag op uw rekening teruggestort. Retourzendingen dienen altijd gefrankeerd te worden teruggestuurd, tenzij anders wordt overeengekomen.

Het artikel mag niet gedragen zijn (passen toegestaan) en behoort zich in de originele verpakking te bevinden.

Het is ten strengste verboden om een artikel/product, geheel of gedeeltelijk in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of op welke andere wijze dan ook na te maken en/of te produceren.
Wetboek van strafrecht - art. 219 lid 3, sub 440.
Kamer van Koophandelnummer:

Disclaimer
Deze website is met de grootste zorg samengesteld. Zilveren bedels kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele typefouten, vergissingen of ontbrekende informatie. Voor zover wij zelf achter fouten op de website komen die belangrijk zijn voor u dan wordt u daarover zo spoedig mogelijk ge´nformeerd. Mocht u die fouten ontdekken, dan verzoeken wij u vriendelijk ons daarvan op de hoogte te brengen.


back top
© Zilveren Bedels 2001. Alle rechten voorbehouden.